Contact Us

Pragmatic and Efficient, Enterprising and Discipline

  • Afai Southern Shipyard(Panyu Guangzhou)Ltd.
  • address:No.40, Xining Road, Luopu Street, Panyu District, Guangzhou City
  • phone:020-84581902
  • fax:020-84583678